19. marts 2019

Dag 14: Oplysning

Herre Gud, jeg beder om, at forskningen må være på livets side. Lad den være med til at afdække sandheden om det ufødte menneske. Skab også større åbenhed i den psykologiske forskning til at erkende abortens skadelige eftervirkning. Lad medierne være med til at bringe lys over dette. Må din sandhed berøre hjerter og samvittigheder.

18. marts 2019

Dag 13: Åndens kraft

Kære Gud, du har ikke givet os en fejheds ånd, men en ånd af kraft, kærlighed, sandhed og besindighed. Må du på ny indblæse din Ånd i dit legeme, kirken, så den kan blive hænder, fødder og stemme for de ufødte. Må du give os frimodighed og anledning til at tale de ufødte børns sag. Lad nåde og sandhed gå hånd i hånd i kirkens kamp for de ufødte.

17. marts 2019

Dag 12: Abort og menneskerettigheder

Herre jeg beder dig om, at livet må blive respekteret fra undfangelsen i vores verden, også fra internationale institutioner der arbejder på tværs af lande. Stands de kræfter, der vil ophøje abort til en menneskeret, og lad indsatsen lykkes for dem, som kæmper imod dette. Giv din kirke at være et lys for livet over hele Jorden.