DAG 3 - fredag

Lys i mørket

Herre Jesus, vi beder om, at du vil bevæge din kirke til at have hjerte for de ufødtes sag. Giv os overbevisning og mod til at være et lys i mørket. Hjælp os til at erkende, at det er en kamp for at redde liv. Giv os mod og visdom til at kæmpe for børn og forældre, der lider under uretfærdighed og løgnens forførelse.