Liturgi

Fastegudstjeneste eller -andagt

Nedenfor er et forslag til bønner, salmer og læsninger til en gudstjeneste i Fastetiden, hvor der vil være fokus på bøn for det ufødte barn.

Der begyndes med en bekendelse af medansvaret for at ca. 15.000 ufødte børn hvert år mister livet ved en abort i Danmark.

Forslaget følger højmessens liturgi og kan, som det står, bruges til en lokal gudstjeneste.
Oplægget kan lige så godt bruges i et missionshus, en sogne-, valg- eller frimenighed, en ungdomskreds eller en bibelkreds. Derfor skal forslaget ses som en skitse, en inspiration til at sætte noget sammen, som passer til jeres ramme.

Brug derfor forslaget fuldstændig frit. Brug det hele eller dele af det, eller lad jer inspirere til at lave jeres eget oplæg. Inddrag sange fra egen sangtradition, kombiner de faste bønner med frie bønner, find andre tekster osv.

Vi vil gøre opmærksom på mulighed for - med menighedsrådets og biskoppens tilladelse for Folkekirkens vedkommende - at samle en række menigheder til en større hverdagsgudstjeneste.

Hent dokumenter her:

Fastegudstjeneste Liturgi

Andagt programforslag

Samlet