DAG 24 - fredag

For kvinder der overvejer abort

Jesus, i dag beder jeg særligt for dem, der går med overvejelser om at få en abort. Jeg beder om, at du vil sende dit nærvær til hver enkelt og vise dem, at du har tanker om lykke, ikke ulykke, om at give dem og barnet en fremtid og et håb. Send et barmhjertigt og vist menneske, der kan hjælpe dem i deres svære overvejelser.