DAG 17 - fredag

Skyld og skam

Jesus, jeg beder om sandheds Ånd. Jeg beder om, at du vil løse op for fortielser og fortrængninger, så vi kan tale om skyld og tilgivelse. Tak at du ønsker at sætte fri ved sandheden. Lad sandheden om den personlige og kollektive skyld komme frem, så også nåden og tilgivelsen ved dit kors kan få lov at virke genoprettende på vores samfund.