DAG 23 - torsdag

Bønskamp 

Kære Jesus, du som selv holdt ud til det sidste for mig. Jeg beder dig om, ved din Helligånd, at fylde mig med styrke til at tage mit kors op og følge dig. Hvis mit kors i dag har med abortkampen at gøre, så giv mig visdommen, modet og viljen, for jeg oplever nogle gange, at jeg mest har lyst til at lade være. Virk i mig og igennem mig, så jeg kan være med til at lyse op i verden.