DAG 8 - onsdag

Det internationale samarbejde 

Jeg vender mig til dig, Gud, som har skabt alle mennesker på Jorden. Du ser, at kampen for det ufødte liv raser overalt. Ikke blot her i mit land, men også udenlands. Kampen er så stor, og jeg kan ikke rumme det hele. Jeg beder dig om, at du må lade abortmodstandere overalt i verden samarbejde og opmuntre hinanden til gavn for sagen. Tak, Herre.