DAG 31 - fredag

Tværkirkelighed i abortkampen

Gud, jeg beder i dag om, at kirken må forene sig i kampen for livet, og jeg takker for alle medkristne, der kæmper og beder for denne sag. Giv os at være ét i dig, Jesus, ved din Ånd. Må du samle alle gode kræfter i kærligheden til livet, så der må være gennemslagskraft og styrke. Jeg takker, at vi forenet i bøn må nedbryde destruktive tankebygninger og fæstningsværker, der dominerer i vores samfund.