DAG 26 - midfaste søndag

Profetisk røst

Herre, du som har kaldet profeter gennem Israels historie. Vi beder om, at du vil gøre kirken til en profetisk røst. En stemme ind i det mørke, der er i samfundet omkring abort. Væk du kirkens ledere, og giv mange flere af dem en nød for denne sag, så den må bæres frem i kirken og derfra ud i samfundet. Giv du også mig mod, visdom og lejlighed til at være en stemme for livet.