DAG 21 - tirsdag

Tankebygninger og fæstningsværker

Herre, jeg beder dig om at nedbryde den tænkning i samfundet, der gør abort mulig. Gør det ved din Ånd og dit ord. Oprejs og inspirer tænkere og debattører, der ved din Helligånds vejledning kan afklæde løgnen og fremstille sandheden, så den må finde vej til hjerner og hjerter. Nedbryd enhver destruktiv ideologi, og må du afvæbne de magter og myndigheder, der står bag.