Baggrund

En vej, som er værd at følge 

Provokeret abort er den enkeltfaktor, der globalt set koster flest menneskeliv. På verdensplan mister 42 millioner ufødte hvert år livet i en abort. Hvad er der sket i vores kultur, siden menneskeliv regnes for så lidt? Hvordan kan vi nogensinde gøre os håb om at ændre dette?

USA: Det begyndte i afmagt

I 2004 mødtes et lille Pro Life gruppe i en mindre by i staten Texas. De havde været i gang i nogle år i området, men uden synlige resultater, snarere tværtimod. I en stemning af håbløshed udbrød en: Vi har virkelig brug for Guds hjælp!
I den næste time valgte gruppen at bede om Guds ledelse. Efter bønnen kom det spontant fra en af dem: Hvad med 40 dage? Det havde rumsteret i hans hoved, mens de bad. 40 dage. I bibelen bruges de 40 dage gentagende gange, når noget skal forandres eller mennesker skal forberedes til en særlig mission. Jesus selv tilbragte 40 dage i ørkenen i bøn og faste som indledning til sin gerning.
At de 40 dage skulle have fokus på bøn, stod hurtigt klart for dem. Bøn, der bevidstgjorde dem om, at for Gud var alting muligt, selv afvikling af abort. Og uden bøn til Ham var deres kamp håbløs.

Når Gud velsigner 

De 40 dages bønnekampagne – eller 40 Days for Life, som blev kampagnens navn – startede som et lokalt projekt i 2004. Abortraten faldt det år med 28 % i denne by. Allerede 3 år senere, i 2007, havde konceptet bredt sig til 33 stater i USA. I dag er 50 lande i hele verden med i lignende kampagner. I USA (og flere andre lande) foretages abort som oftest på abortklinikker, og derfor har man kunnet registrere, hvor mange liv der igennem årene er blevet reddet fra abort - som direkte eller indirekte resultat af kampagnen. I løbet af 15 år er:
  • Over 15.000 små børn er reddet, fordi kvinder fortrød deres beslutning og beholdt barnet
  • 96 abortklinikker er lukket i denne periode i USA. 
  • 78 ’abortarbejdere’, knyttet til disse klinikker, har forladt deres job.
I dag er hovedkvarteret for 40 Days for Life placeret i en bygning, der tidligere husede en af Planned Parenthoods mange abortklinikker, der blev nedlagt for få år siden – og netop i den by, hvor det hele startede.

Vi lader os inspirere

I Retten til Liv har vi ladet os inspirere af dette fokus på bøn som den altafgørende forskel, hvis vi ønsker at se en forandring af vores abortkultur. 
Folkene bag kampagnen i Texas er ikke troshelte. Men de indså deres dybe afhængighed af Gud og overlod deres afmagt til Ham, der har al magt. Og Gud bønhørte dem langt over deres forventning.
Gud ønsker, at vi også her i Danmark erkender vor dybe afhængighed af ham - og beder til ham om en forandring på abortområdet.

Tør vi bede, som om Gud kan forandre alt?