DAG 1 - askeonsdag

 De 40 Dage for Livet

Opstandne Jesus, livgivende Helligånd og kærlige far, du ser, at der i de kommende 40 dage vil blive bedt for at beskytte mødre, fædre, institutioner og især det ufødte menneskeliv. Det takker jeg for. Vil du ikke nok lade livets hellighed, som også gælder de allermindste, blive tydelig i denne stille bønnekamp. Lad mig være en del af koret af bønner til dig, Herre, for livets skyld. Jeg beder om, at du vil lade disse bønner gøre en forskel i mit land, min kirke og mig selv de kommende 40 dage til din ære.