Vision

Tør vi bede, som om Gud kan forandre alt?40 dage for livet

- fra askeonsdag til palmesøndagHVORFOR?
Vi lever i et samfund, hvor drabet på det ufødte menneske er ophøjet til en uangribelig menneskeret. Ikke alene vendes barnet ryggen, også kvinden, der bærer det, lades ofte i stikken med svære livsbetingelser.

Abort er en hån mod Ham, der står bag alt liv. Som kristne kan vi ikke forholde os passive; vores troværdighed er på spil. Den, der tier, samtykker!
Men er det overhovedet realistisk at kæmpe denne kamp efter så mange år? Hvordan tør vi dog tro på forandring?

Abortkamp er åndskamp. Og åndskamp er bønskamp. Bønnen er den altafgørende forskel, når vi kæmper mod ’magter og myndigheder’. Fordi Gud, den almægtige, hører bøn og venter på, at vi erkender vor dybe afhængighed af ham, hvis vi skal forandre vores kultur. Og for Ham er intet umuligt!
Tør vi bede, som om Gud kan forandre alt? Det er det, vi gerne vil invitere dig og din menighed til.

HVEM?
Kristne menigheder og enkelt-personer, der henover fastens 40 dage (fra askeonsdag til palmesøndag) retter et særlig fokus på de ufødte igennem bøn, og som dermed bevidstgøres om, at abortsagen aldrig må blive en ’tabt’ sag. Først og sidst beder vi, fordi vi tror på, at bøn forandrer! At kulturen kan ændres, fordi vi rører Guds hjerte med vores bøn for de ufødte.

HVORDAN?
Konkrete forslag til, hvordan det kan gribes an:
 • Menigheder eller enkeltpersoner vælger en dag, hvor der bedes for de ufødte fra solopgang til solnedgang.
 • Eksisterende bønnegrupper i menigheden har særligt fokus på bøn for ufødte i fastens 40 dage.
 • Menigheden afholder en sær-gudstjeneste i løbet af fastetiden med fokus på de ufødte.
 • Menigheden beslutter at øge sit fokus på at hjælpe særligt vanskeligt stillede gravide/mødre. 
 • Menigheden iværksætter en fasteindsamling til Retten til Liv/Abortlinien. 
 • (Eksempel: hvis 100 mennesker i 40 dage giver 10 kr hver, samles der 40.000 ind til Abortlinien)
 • Menigheden arrangerer en forbønshandling et passende sted i det offentlige rum.
 •  
Retten til Liv tilbyder:
 • En udarbejdet gudstjenesteliturgi med særligt fokus på bod og forbøn for de ufødte: Liturgi
 • En bedefolder med bønner til hver dag i de 40 dage, bl.a. til distribuering i kirken. NB Denne folder kan også bestilles på rettentilliv.dk eller ved at kontakte sekretariatet.
 • På sitet du sidder med her, vil du hver dag finde dagens bøn, samt anden relevant inspiration. 
 • At Retten til Liv besøger menigheden for at inspirere og fortælle om arbejdet.