Vision

Vil du og din kirke være med til at forandre abortkulturen med bøn?40 dage for livet

- fra askeonsdag til palmesøndag
- fra 6. marts til 14. april


HVORFOR?
Vi lever i et samfund, hvor drabet på det ufødte menneske er ophøjet til en menneskeret for kvinden. Det er et fatalt svigt mod barnet og kvinden, der bærer det og en hån mod Ham, der står bag alt liv.
Som kristne kan vi ikke forholde os passivt til dette. Vores troværdighed som kirke og som enkelt-kristen står på spil, hvis vi lader stå til. Den, der tier, samtykker.
I mere end 45 år har vi haft loven om fri abort; er det overhovedet realistisk at kæmpe videre?
Hvordan kan vi dog tro på nogen forandring?!
Abortkamp er åndskamp. Og åndskamp er bønskamp. Bønnen er den altafgørende forskel, når vi kæmper mod ’magter og myndigheder’. Fordi Gud, den almægtige, hører bøn og venter på, at vi erkender vor dybe afhængighed af ham, hvis vi skal forandre vores kultur. Og for Ham er intet umuligt!
Tør vi bede, som om Gud kan forandre alt? Det er det, vi gerne vil invitere dig og din menighed med ind i et fællesskab omkring.

HVEM?
Kristne menigheder og enkelt-personer, der henover 40 dage i løbet af fasten 2019 retter et særlig fokus på de ufødte igennem bøn, og som dermed bevidstgøres om, at abortsagen aldrig må blive en ’tabt’ sag. Først og sidst beder vi, fordi vi tror på, at bøn forandrer! At kulturen kan ændres, fordi vi rører Guds hjerte med vores bøn for de ufødte.

HVORDAN?
Konkrete forslag til, hvordan det kan gribes an:  Man deltager ved  at vælge mindst en af følgende forbønsopgaver:
  • Menigheden eller enkeltpersoner vælger en dag, hvor der bedes for de ufødte fra solopgang til solnedgang.
  • Eksisterende bønnegrupper i menigheden har særligt fokus på bøn for ufødte i fastens 40 dage.
  • Menigheden afholder en sær-gudstjeneste i løbet af fastetiden med fokus på de ufødte. 
Retten til Liv tilbyder:
  • En udarbejdet gudstjenesteliturgi med særligt fokus på bod og forbøn for de ufødte: Liturgi
  • En bedefolder med bønner til hver dag i de 40 dage, bl.a. til distribuering i kirken. NB Denne folder sendes ud med medlemsbladet inden fasten, men kan også bestilles på sekretariatet.
  • Sitet du sidder med her, hvor dagens bøn hver dag er at finde, samt anden relevant inspiration. På sitet er det også muligt at reklamere for gudstjeneste- og forbønarrangementer, hvis man ønsker det.
  • At Retten til Liv besøger menigheden for at inspirere og fortælle om arbejdet.