En invitation til dig

Bøn for ufødte 

Vi lever i et samfund, hvor drabet på det ufødte menneske er ophøjet til en uangribelig menneskeret.  Ikke alene vendes barnet ryggen, også kvinden, der bærer det, lades ofte i stikken med svære livsbetingelser. Abort er en hån mod Ham, der står bag alt liv. Som kristne kan vi ikke forholde os passive!

Men nytter det at kæmpe denne kamp efter så mange år? Tør vi dog tro på forandring? Tør vi bede, som om Gud kan forandre alt? Ja! Gud, den almægtige, hører bøn og venter på, at vi erkender vor dybe afhængighed af ham, og for Ham er intet umuligt!

Med dette initiativ vil vi gerne invitere dig med ind i en frimodig bøn for de ufødte.

Hver dag i fasten uploades dagens bøn på denne side. Følg med fra askeonsdag, den 14. februar 2024. 


Eksempler:

DAG 1 - askeonsdag

De 40 Dage for Livet 

Opstandne Jesus, livgivende Helligånd og kærlige far, du ser, at der i de kommende 40 dage vil blive bedt for at beskytte mødre, fædre, institutioner og især det ufødte menneskeliv. Det takker jeg for. Vil du ikke nok lade livets hellighed, som også gælder de allermindste, blive tydelig i denne stille bønnekamp. Lad mig være en del af koret af bønner til dig, Herre, for livets skyld. Jeg beder om, at du vil lade disse bønner gøre en forskel i mit land, min kirke og mig selv de kommende 40 dage til din ære.

DAG 2 - torsdag

At liv må blive bevaret i dag 

Kære Gud, du som er stor nok til selv at have det mindste liv for øje, vil du berøre det menneske, der netop på denne dag går med overvejelser om abort. Giv den mor eller far en overvældende kærlighed til det barn, der er på vej og en dyb overbevisning om det forkerte i at afslutte et menneskeliv. Lad i dag liv blive reddet.
     

DAG 5 - 1. søndag i fasten

At bønnen må redde liv 

Kære Jesus, jeg beder om, at kirkens bønner må være med til at gøre en forskel. At de må forvandle os selv, men også samfundet og mennesker omkring os. Lad vores bønner i denne fastetid være med til at redde liv. Lad os være med i åndskampen for livet! Jeg ved, at du hører en bøn til dig, også selvom troen kan være lille. Hør vores bøn for det liv, som du har skabt, Herre.