DAG 40 - palmesøndag

For abortkampen fortsat 

Jesus, min frelser. Din vandring mod Golgata i denne fastetid er snart ved vejs ende. Tak, fordi du for min skyld var lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Og tak at også den byrde af skyld, som knytter sig til de mange aborter, er der tilgivelse for ved dit kors. Tak at du kan vende vort lands skæbne, hvis det vil vende om til dig. Tak at du har taget imod min bøn og alle de bønner, der er bedt for de ufødte i denne fastetid. Herre hør os og forbarm dig!