DAG 39 - lørdag

Om tilgivelse

Korsfæstede Jesus. Du bar min synd på korset. Både det jeg har gjort forkert, og de gode ting jeg undlod at gøre. Du ser, at jeg er uværdig til at være din, men du elsker mig alligevel og tilgiver. Lad den kærlighed og overbærenhed, du har vist mig i alle forhold, virke igennem mig ud i samfundet, når jeg taler de ufødtes sag. Lad mig turde kalde synd for synd, men med løftet om din tilgivelse. 

DAG 38 - fredag

Forkæmpere og forbilleder

Herre Jesus, som vi ser hen til som hovedhjørnesten. Tak, at der i din kirke er forkæmpere for livet, som jeg kan se hen til og blive opmuntret af. Giv mig altid at være opmuntrende for dem, som har taget abortsagen særligt på sig. Giv dem det mod og overskud, som kun du, Jesus, ved din underfulde kraft kan.

DAG 37 - torsdag

Diakoni

Jesus, du som kalder os til at elske vores næste. Jeg beder for kirkens diakonale hjerte i forhold til kvinder og mænd, der har svært ved at overskue at skulle være forældre. Må du give os som dit legeme et villigt hjerte til at hjælpe dem, som har brug for det. Jeg beder om, at kirken, samfundet og jeg må gøre fælles sag, så vordende forældre kan få den bedste støtte til både at gennemføre graviditeten og tage sig af deres børn.

DAG 36 - onsdag

Ansvar

Jesus, tak at du igen og igen kalder dit folk til at tage ansvar for de svageste. Jeg hører din røst om at tage sig af enkerne, de fremmede og de faderløse i det Gamle Testamente. Få mig også til at genkende din røst i kaldet til at føre de ufødtes sag. Læg dine ord i min mund, og giv mig mod og anledning til at tale dem for enkeltpersoner og myndigheder.

DAG 35 - tirsdag

For kristne fagfolk

Kære Jesus, der giver os vores kald og tjeneste. Tak for de kristne, som er med til at yde omsorg indenfor sundhedssektoren. Jeg beder om, at de af dem, som på forskellig vis er udfordret omkring abortspørgsmålet, må lade din sandhed råde i deres samvittighed og handlinger, og at de må blive respekteret i deres valg. Lad lovgivningen fortsat stille den enkelte fri til at adlyde sin samvittighed.

DAG 34 - mandag

For kristne fagfolk

Kære Jesus, der giver os vores kald og tjeneste. Tak for de kristne, som er med til at yde omsorg indenfor sundhedssektoren. Jeg beder om, at de af dem, som på forskellig vis er udfordret omkring abortspørgsmålet, må lade din sandhed råde i deres samvittighed og handlinger, og at de må blive respekteret i deres valg. Lad lovgivningen fortsat stille den enkelte fri til at adlyde sin samvittighed.

DAG 33 - Maria bebudelse

Den sårbare gravide

Kære Jesus, du, som blev undfanget ved Helligånden i din mor Marias liv og var årsagen til, at hendes situation blev sårbar og vanskelig. Hjælp enhver sårbar gravid kvinde. Lad hende møde opbakning og hjælp, ikke fordømmelse og pres. Lad alle omkring hende se, at livet fortjener en chance.