DAG 32 - lørdag

Retten til Liv

Kære Gud, jeg beder dig for Retten til Liv og deres arbejde her i Danmark. Jeg beder dig om, at deres aktioner må blive udført i kærlighed til sandheden og til næsten. Lad det daglige virke være velsignet af dig, og lad Retten til Liv være et redskab til at flytte holdninger, så værnet for de ufødte vokser. Giv den enkelte medarbejder frimodighed og visdom i tjenesten. Velsign alle gode kræfter i Danmark, der arbejder for denne sag.

DAG 31 - fredag

Tværkirkelighed i abortkampen

Gud, jeg beder i dag om, at kirken må forene sig i kampen for livet, og jeg takker for alle medkristne, der kæmper og beder for denne sag. Giv os at være ét i dig, Jesus, ved din Ånd. Må du samle alle gode kræfter i kærligheden til livet, så der må være gennemslagskraft og styrke. Jeg takker, at vi forenet i bøn må nedbryde destruktive tankebygninger og fæstningsværker, der dominerer i vores samfund.

DAG 30 - torsdag

Meningsdannere

Kære Gud, der er så mange stemmer, der taler for retten til abort i vores samfund. Du ser, hvordan jeg både har lyst og ulyst til at tale disse stemmer imod. Nu beder jeg for meningsdannere, debattører, journalister og andre, som sætter dagsordenen i mit land. Giv dem syn for et andet perspektiv: Dit perspektiv på det lille menneske.

DAG 29 - onsdag

For dem der får en scanning i dag

Kære far, vil du ikke nok beskytte de mænd og kvinder, der ved scanning får at vide, at deres barn ikke er helt som de forventede. Hjælp dem at se barnet med dine øjne: Som elskede skabninger uanset. Lad dem møde stemmer, der taler håb og muligheder frem for begrænsning og opgivelse. Vær med til scanningerne i dag.

DAG 28 - tirsdag

Seksualkulturen

Almægtige Gud, du som har skabt os med seksualitet. Vi beder dig om, at du vil genoprette en sund seksualkultur i dette land. Lad dit sandheds lys afsløre konsekvenserne af en kultur, der mangler sunde grænser. Lad løgnen blive afklædt, og giv vores samfund en vision for en hel seksualitet, hvor frugten er dybere kærlighed, trofasthed og liv, der er beskyttet af familien.

DAG 27 - mandag

Abortlinien

Kære Helligånd, vil du lede dem, der har brug for det, til Abortlinien. Hvad enten de ringer, skriver til brevkassen eller bruger chat-muligheden beder jeg dig om, at de må opleve at blive mødt med din kærlighed og omsorg igennem rådgiveren. Velsign den enkelte rådgiver med indsigt til at hjælpe, og lad hjælpen være med til at redde liv! Tak for de liv, der er reddet i årenes løb og for de kvinder, der har fundet god hjælp igennem Abortlinien.

DAG 26 - midfaste søndag

Profetisk røst

Herre, du som har kaldet profeter gennem Israels historie. Vi beder om, at du vil gøre kirken til en profetisk røst. En stemme ind i det mørke, der er i samfundet omkring abort. Væk du kirkens ledere, og giv mange flere af dem en nød for denne sag, så den må bæres frem i kirken og derfra ud i samfundet. Giv du også mig mod, visdom og lejlighed til at være en stemme for livet.