DAG 25 - lørdag

Det Danske Folketing

Herre Gud, du som står over magterne og myndighederne, også her i Danmark, giv mig at frygte dig mere end dem og at huske at bede for dem. Lad vores Folketing her i landet bestræbe sig på at tjene os alle. Fra den stærke til den svage, fra den gamle til den ufødte. Lad igen vores lovgivning sætte værn om livet lige fra befrugtningsøjeblikket.

DAG 24 - fredag

For kvinder der overvejer abort

Jesus, i dag beder jeg særligt for dem, der går med overvejelser om at få en abort. Jeg beder om, at du vil sende dit nærvær til hver enkelt og vise dem, at du har tanker om lykke, ikke ulykke, om at give dem og barnet en fremtid og et håb. Send et barmhjertigt og vist menneske, der kan hjælpe dem i deres svære overvejelser.

DAG 23 - torsdag

Bønskamp 

Kære Jesus, du som selv holdt ud til det sidste for mig. Jeg beder dig om, ved din Helligånd, at fylde mig med styrke til at tage mit kors op og følge dig. Hvis mit kors i dag har med abortkampen at gøre, så giv mig visdommen, modet og viljen, for jeg oplever nogle gange, at jeg mest har lyst til at lade være. Virk i mig og igennem mig, så jeg kan være med til at lyse op i verden.

DAG 22 - onsdag

Synet på handicap

Himmelske far, jeg takker for, at ethvert handicappet menneske også er skabt i dit billede. Vi mennesker fristes let til at dømme hinanden ude. Jeg beder om, at vi som samfund må få et nyt syn på ufødte børn med handicap. Tak Gud, at vi aldrig må reducere et menneskeliv til dets evner og formåen. Må du beskytte ethvert foster, der lige nu er i fare for at få afsluttet sit liv pga. mulige handicap.

DAG 21 - tirsdag

Tankebygninger og fæstningsværker

Herre, jeg beder dig om at nedbryde den tænkning i samfundet, der gør abort mulig. Gør det ved din Ånd og dit ord. Oprejs og inspirer tænkere og debattører, der ved din Helligånds vejledning kan afklæde løgnen og fremstille sandheden, så den må finde vej til hjerner og hjerter. Nedbryd enhver destruktiv ideologi, og må du afvæbne de magter og myndigheder, der står bag.

DAG 20 - mandag

Mænd

Herre, der skal to til at skabe et lille liv, så jeg beder om, at du vil rejse mænd op til at tage ansvar for det liv, de har været med til at skabe. Rør ved mænds samvittighed, så de forstår, hvilket ansvar de har for det ufødte liv. Lad mange flere mænd, i kærlighed til livet og kvinden, tale barnets sag, mens de står ved hendes side.

DAG 19 - tredje søndag i fasten

Overbevisning om synd 

Helligånd, du som overbeviser verden om synd. Guds modstander har forført alt for mange mennesker til at se på abort som noget positivt. Men vil du lade denne løgn blive afsløret, gode Helligånd. Hjælp din kirke til at være med til at afsløre løgnen og lede mennesker til omvendelse og et ja til livet for den ufødte.