DAG 11 - lørdag

Guds indgriben 

Jesus, du lærer os, at vi skal bede om, at vores himmelske faders vilje må ske. Så jeg beder i dit navn, lad din vilje ske, far, her på jorden. Grib ind i det fortvivlede eller det forhærdede hjerte, der går med overvejelser om abort, så et liv må blive sparet. Jeg beder om dine engles beskyttelse for ethvert ufødt barn, og at du i dag helt konkret vil gribe ind i enhver overvejelse, der går mod at afslutte et liv.

DAG 10 - fredag

Offentlig opmærksomhed

Himmelske far, blæs din sandheds Ånd ind over vores land og fortræng løgnen om abort som en god løsning på en svær situation. Jeg beder om øget opmærksomhed og oplysning i medier og hos fagpersonale omkring mén i form af psykiske skadevirkninger af en abort. Kom med din hjælp til dem, som kæmper med netop dette.

DAG 9 - torsdag

Et køligt hoved og et varmt hjerte

Herre, du ser mig og min oplevelse af abortkampen i Danmark. Lad mig ikke tabe modet og få et koldt hjerte for denne sag. Men giv mig ved din Ånd et varmt hjerte for de ufødte. Giv mig også at kunne holde hovedet koldt, når diskussionen om abort raser. Giv mig visdom og kærlighed, ja, giv mig at ligne dig i mødet med min næste.

DAG 8 - onsdag

Det internationale samarbejde 

Jeg vender mig til dig, Gud, som har skabt alle mennesker på Jorden. Du ser, at kampen for det ufødte liv raser overalt. Ikke blot her i mit land, men også udenlands. Kampen er så stor, og jeg kan ikke rumme det hele. Jeg beder dig om, at du må lade abortmodstandere overalt i verden samarbejde og opmuntre hinanden til gavn for sagen. Tak, Herre.

DAG 7 - tirsdag

Frimodighed

Kære Gud, jeg beder om en åben og sand debat om, hvordan abort påvirker os som enkeltpersoner og som samfund. Må du starte en bevægelse af kvinder og mænd, der får mod og styrke til at fortælle om de negative påvirkninger, abort har haft på deres liv. Må vi opleve, at du har magt til at bruge disse tragiske oplevelser til det gode.

DAG 6 - mandag

Efter en abort

Kære Gud, tak for din kærlige omsorg for alle mennesker. Jeg beder for dem, som sidder tilbage med tomhed, sorg og skyld over at have fået fjernet sit barn. Må du give dem nåde til at anerkende skylden og søge tilgivelse hos dig. Give dem mod til at dele deres historie – og giv mig mod til at møde dem med din kærlighed og nåde. Lad dem opleve, at der er genoprettelse og håb i dit navn, Jesus.

DAG 5 - første søndag i fasten

At bønnen må redde liv 

Kære Jesus, jeg beder om, at kirkens bønner må være med til at gøre en forskel. At de må forvandle os selv, men også samfundet og mennesker omkring os. Lad vores bønner i denne fastetid være med til at redde liv. Lad os være med i åndskampen for livet! Jeg ved, at du hører en bøn til dig, også selvom troen kan være lille. Hør vores bøn for det liv, som du har skabt, Herre.