DAG 4 - lørdag

Synet på egen indsats

Kære Jesus, du ser, at jeg kan blive hovmodig i min tjeneste. At jeg kan se skævt til kristne brødre og søstre, hvis de ikke går lige så meget op i det, som du har lagt mig på hjerte. Giv mig et ret perspektiv på min og andres rolle i kirken og i samfundet, så vi alle kan bevares i din kærlighed til hinanden. Tak at du vil bruge mig trods fejl og mangler.

DAG 3 - fredag

Lys i mørket

Herre Jesus, vi beder om, at du vil bevæge din kirke til at have hjerte for de ufødtes sag. Giv os overbevisning og mod til at være et lys i mørket. Hjælp os til at erkende, at det er en kamp for at redde liv. Giv os mod og visdom til at kæmpe for børn og forældre, der lider under uretfærdighed og løgnens forførelse.

DAG 2 - torsdag

At liv må blive bevaret i dag 

Kære Gud, du som er stor nok til selv at have det mindste liv for øje, vil du berøre det menneske, der netop på denne dag går med overvejelser om abort. Giv den mor eller far en overvældende kærlighed til det barn, der er på vej og en dyb overbevisning om det forkerte i at afslutte et menneskeliv. Lad i dag liv blive reddet.

DAG 1 - askeonsdag

 De 40 Dage for Livet

Opstandne Jesus, livgivende Helligånd og kærlige far, du ser, at der i de kommende 40 dage vil blive bedt for at beskytte mødre, fædre, institutioner og især det ufødte menneskeliv. Det takker jeg for. Vil du ikke nok lade livets hellighed, som også gælder de allermindste, blive tydelig i denne stille bønnekamp. Lad mig være en del af koret af bønner til dig, Herre, for livets skyld. Jeg beder om, at du vil lade disse bønner gøre en forskel i mit land, min kirke og mig selv de kommende 40 dage til din ære.