Dag 40: For abortkampen fortsat

Jesus, min frelser. Din vandring mod Golgata i denne fastetid er ved vejs ende. Tak, fordi du for min skyld var lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Og tak at også den byrde af skyld, som knytter sig til de mange aborter, er der tilgivelse for ved dit kors. Tak at du kan vende vort lands skæbne, hvis det vil vende om til dig. Tak at du har taget imod min bøn og alle de bønner, der er bedt for de ufødte i denne fastetid. Herre hør os og forbarm dig!

Dag 39: Diakoni

Jesus, du som kalder os til at elske vores næste. Jeg beder for kirkens diakonale hjerte i forhold til kvinder og mænd, der har svært ved at overskue at skulle være forældre. Må du give os som dit legeme et villigt hjerte til at hjælpe dem, som har brug for det. Jeg beder om, at kirken, samfundet og jeg må gøre fælles sag, så vordende forældre kan få den bedste støtte til både at gennemføre graviditeten og tage sig af deres børn.