Dag 40: For abortkampen fortsat

Jesus, min frelser. Din vandring mod Golgata i denne fastetid er ved vejs ende. Tak, fordi du for min skyld var lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Og tak at også den byrde af skyld, som knytter sig til de mange aborter, er der tilgivelse for ved dit kors. Tak at du kan vende vort lands skæbne, hvis det vil vende om til dig. Tak at du har taget imod min bøn og alle de bønner, der er bedt for de ufødte i denne fastetid. Herre hør os og forbarm dig!

Dag 39: Diakoni

Jesus, du som kalder os til at elske vores næste. Jeg beder for kirkens diakonale hjerte i forhold til kvinder og mænd, der har svært ved at overskue at skulle være forældre. Må du give os som dit legeme et villigt hjerte til at hjælpe dem, som har brug for det. Jeg beder om, at kirken, samfundet og jeg må gøre fælles sag, så vordende forældre kan få den bedste støtte til både at gennemføre graviditeten og tage sig af deres børn.

Dag 38: Forkæmpere og forbilleder

Herre Jesus, som vi ser hen til som hovedhjørnesten. Tak, at der i din kirke er forkæmpere for livet, som jeg kan se hen til og blive opmuntret af. Giv mig altid at være opmuntrende for dem, som har taget abortsagen særligt på sig. Giv dem det mod og overskud, som kun du, Jesus, ved din underfulde kraft kan.

Dag 37: Om tilgivelse

Korsfæstede Jesus. Du bar min synd på korset. Både det jeg har gjort forkert, og de gode ting jeg undlod at gøre. Du ser, at jeg er uværdig til at være din, men du elsker mig alligevel og tilgiver. Lad den kærlighed og overbærenhed, du har vist mig i alle forhold, virke igennem mig ud i samfundet, når jeg taler de ufødtes sag. Lad mig turde kalde synd for synd, men med løftet om din tilgivelse.

Dag 36: Ansvar

Jesus, tak at du igen og igen kalder dit folk til at tage ansvar for de svageste. Jeg hører din røst om at tage sig af enkerne, de fremmede og de faderløse i det Gamle Testamente. Få mig også til at genkende din røst i kaldet til at føre de ufødtes sag. Læg dine ord i min mund, og giv mig mod og anledning til at tale dem for enkeltpersoner og myndigheder.

Dag 35: Retten til Liv

Kære Gud, jeg beder dig for Retten til Liv og deres arbejde her i Danmark. Jeg beder dig om, at deres aktioner må blive udført i kærlighed til sandheden og til næsten. Lad det daglige virke være velsignet af dig, og lad Retten til Liv være et redskab til at flytte holdninger, så værnet for de ufødte vokser. Giv den enkelte medarbejder frimodighed og visdom i tjenesten. Velsign alle gode kræfter i Danmark, der arbejder for denne sag.

Dag 34: For kvinden og barnet på vej til abort i dag

Herre, vær med den kvinde, som i dag er på vej ind på hospitalet for at få en abort. Hvis der er den mindste tvivl til livets fordel, vil du så ikke nok puste til den? Hvis den tvivl ikke er der, vil du så ikke nok skabe den? Lad kvinden som er på vej til en abort blive omsluttet af din kærlighed på en særlig måde i dag.