Dag 32: For kristne fagfolk

Kære Jesus, der giver os vores kald og tjeneste. Tak for de kristne, som er med til at yde omsorg indenfor sundhedssektoren. Jeg beder om, at de af dem, som på forskellig vis er udfordret omkring abortspørgsmålet, må lade din sandhed råde i deres samvittighed og handlinger, og at de må blive respekteret i deres valg. Lad lovgivningen fortsat stille den enkelte fri til at adlyde sin samvittighed.

Dag 31: Tværkirkelighed i abortkampen

Gud, jeg beder i dag om, at kirken må forene sig i kampen for livet, og jeg takker for alle medkristne, der kæmper og beder for denne sag. Giv os at være ét i dig, Jesus, ved din Ånd. Må du samle alle gode kræfter i kærligheden til livet, så der må være gennemslagskraft og styrke. Jeg takker, at vi forenet i bøn må nedbryde destruktive tankebygninger og fæstningsværker, der dominerer i vores samfund.

Dag 30: Meningsdannere

Kære Gud, der er så mange stemmer, der taler for retten til abort i vores samfund. Du ser, hvor lidt og hvor meget jeg har lyst til at tale disse stemmer imod. Nu beder jeg for meningsdannere, debattører, journalister og andre, som sætter dagsordenen i mit land. Giv dem syn for et andet perspektiv: Dit perspektiv på det lille menneske.

Dag 29: For dem der får en scanning i dag

Kære far, vil du ikke nok beskytte de mænd og kvinder, der ved scanning får at vide, at deres barn ikke er helt som de forventede. Hjælp dem at se barnet med dine øjne: Som elskede skabninger uanset. Lad dem møde stemmer, der taler håb og muligheder frem for begrænsning og opgivelse. Vær med til scanningerne i dag.

Dag 28: Seksualkulturen

Almægtige Gud, du som har skabt os med seksualitet. Vi beder dig om, at du vil genoprette en sund seksualkultur i dette land. Lad dit sandheds lys afsløre konsekvenserne af en kultur, der mangler sunde grænser. Lad løgnen blive afklædt, og giv vores samfund en vision for en hel seksualitet, hvor frugten er dybere kærlighed, trofasthed og liv, der er beskyttet af familien.

Dag 27: Abortlinien

Kære Helligånd, vil du lede dem, der har brug for det, til Abortlinien. Hvad enten de ringer, skriver til brevkassen eller bruger chat-muligheden beder jeg dig om, at de må opleve at blive mødt med din kærlighed og omsorg igennem rådgiveren. Velsign den enkelte rådgiver med indsigt til at hjælpe, og lad hjælpen være med til at redde liv! Tak for de liv, der er reddet i årenes løb og for de kvinder, der har fundet god hjælp igennem Abortlinien.

Dag 26: Pårørende til den gravide

Kære Fader, jeg beder dig for de fædre og mødre, som har gravide døtre, der vender sig til dem for råd og hjælp. Giv du de kommende bedsteforældre at se deres datter og barnebarn med dine elskende øjne.
Lad også andre, som står den gravide nær, støtte hende i at beholde barnet og lad hende også møde opbakning fra de samme, når barnet er kommet til verden. Lad alle se, at livet fortjener en chance.