Dag 14: Oplysning

Herre Gud, jeg beder om, at forskningen må være på livets side. Lad den være med til at afdække sandheden om det ufødte menneske. Skab også større åbenhed i den psykologiske forskning til at erkende abortens skadelige eftervirkning. Lad medierne være med til at bringe lys over dette. Må din sandhed berøre hjerter og samvittigheder.

Dag 13: Åndens kraft

Kære Gud, du har ikke givet os en fejheds ånd, men en ånd af kraft, kærlighed, sandhed og besindighed. Må du på ny indblæse din Ånd i dit legeme, kirken, så den kan blive hænder, fødder og stemme for de ufødte. Må du give os frimodighed og anledning til at tale de ufødte børns sag. Lad nåde og sandhed gå hånd i hånd i kirkens kamp for de ufødte.

Dag 12: Abort og menneskerettigheder

Herre jeg beder dig om, at livet må blive respekteret fra undfangelsen i vores verden, også fra internationale institutioner der arbejder på tværs af lande. Stands de kræfter, der vil ophøje abort til en menneskeret, og lad indsatsen lykkes for dem, som kæmper imod dette. Giv din kirke at være et lys for livet over hele Jorden.

Dag 11: Guds indgriben

Jesus, du lærer os, at vi skal bede om, at vores himmelske faders vilje må ske. Så jeg beder i dit navn, lad din vilje ske, far, her på jorden. Grib ind i det fortvivlede eller det forhærdede hjerte, der går med overvejelser om abort, så et liv må blive sparet. Jeg beder om dine engles beskyttelse for ethvert ufødt barn, og at du i dag helt konkret vil gribe ind i enhver overvejelse, der går mod at afslutte et liv.

Dag 10: Offentlig opmærksomhed

Himmelske far, blæs din sandheds Ånd ind over vores land og fortræng løgnen om abort som en god løsning på en svær situation. Jeg beder om øget opmærksomhed og oplysning i medier og hos fagpersonale omkring mén i form af psykiske skadevirkninger af en abort. Kom med din hjælp til dem, som kæmper med netop dette.

Dag 9: Et køligt hoved og et varmt hjerte

Herre, du ser mig og min oplevelse af abortkampen i Danmark. Lad mig ikke tabe modet og få et koldt hjerte for denne sag. Men giv mig ved din Ånd et varmt hjerte for de ufødte. Giv mig også at kunne holde hovedet koldt, når diskussionen om abort raser. Giv mig visdom og kærlighed, ja, giv mig at ligne dig i mødet med min næste.

Dag 8: Det internationalt samarbejde

Jeg vender mig til dig, Gud, som har skabt alle mennesker på Jorden. Du ser, at kampen for det ufødte liv raser overalt. Ikke blot her i mit land, men også udenlands. Kampen er så stor, og jeg kan ikke rumme det hele. Jeg beder dig om, at du må lade abortmodstandere overalt i verden samarbejde og opmuntre hinanden til gavn for sagen. Tak, Herre.