Dag 27: Abortlinien

Kære Helligånd, vil du lede dem, der har brug for det, til Abortlinien. Hvad enten de ringer, skriver til brevkassen eller bruger chat-muligheden beder jeg dig om, at de må opleve at blive mødt med din kærlighed og omsorg igennem rådgiveren. Velsign den enkelte rådgiver med indsigt til at hjælpe, og lad hjælpen være med til at redde liv! Tak for de liv, der er reddet i årenes løb og for de kvinder, der har fundet god hjælp igennem Abortlinien.

Dag 26: Pårørende til den gravide

Kære Fader, jeg beder dig for de fædre og mødre, som har gravide døtre, der vender sig til dem for råd og hjælp. Giv du de kommende bedsteforældre at se deres datter og barnebarn med dine elskende øjne.
Lad også andre, som står den gravide nær, støtte hende i at beholde barnet og lad hende også møde opbakning fra de samme, når barnet er kommet til verden. Lad alle se, at livet fortjener en chance.

Dag 25: Det Danske Folketing

Herre Gud, du som står over magterne og myndighederne, også her i Danmark, giv mig at frygte dig mere end dem og at huske at bede for dem. Lad vores Folketing her i landet bestræbe sig på at tjene os alle. Fra den stærke til den svage, fra den gamle til den ufødte. Lad igen vores lovgivning sætte værn om livet lige fra befrugtningsøjeblikket.

Dag 24: For kvinder der overvejer abort

Jesus, i dag beder jeg særligt for dem, der går med overvejelser om at få en abort. Jeg beder om, at du vil sende dit nærvær til hver enkelt og vise dem, at du har tanker om lykke, ikke ulykke, om at give dem og barnet en fremtid og et håb. Send et barmhjertigt og vist menneske, der kan hjælpe dem i deres svære overvejelser.

Dag 23: Bønskamp

Kære Jesus, du som selv holdt ud til det sidste for mig. Jeg beder dig om, ved din Helligånd, at fylde mig med styrke til at tage mit kors op og følge dig. Hvis mit kors i dag har med abortkampen at gøre, så giv mig visdommen, modet og viljen, for jeg oplever nogle gange, at jeg mest har lyst til at lade være. Virk i mig og igennem mig, så jeg kan være med til at lyse op i verden.

Dag 22: Synet på handicap

Himmelske far, jeg takker for, at ethvert handicappet menneske også er skabt i dit billede. Vi mennesker fristes let til at dømme hinanden ude. Jeg beder om, at vi som samfund må få et nyt syn på ufødte børn med handicap. Tak Gud, at vi aldrig må reducere et menneskeliv til dets evner og formåen. Må du beskytte ethvert foster, der lige nu er i fare for at få afsluttet sit liv pga. mulige handicap.

Dag 21: Overbevisning om synd

Helligånd, du som overbeviser verden om synd. Guds modstander har forført alt for mange mennesker til at se på abort som noget positivt. Men vil du lade denne løgn blive afsløret, gode Helligånd. Hjælp din kirke til at være med til at afsløre løgnen og lede mennesker til omvendelse og et ja til livet for den ufødte.