Dag 23: Bønskamp

Kære Jesus, du som selv holdt ud til det sidste for mig. Jeg beder dig om, ved din Helligånd, at fylde mig med styrke til at tage mit kors op og følge dig. Hvis mit kors i dag har med abortkampen at gøre, så giv mig visdommen, modet og viljen, for jeg oplever nogle gange, at jeg mest har lyst til at lade være. Virk i mig og igennem mig, så jeg kan være med til at lyse op i verden.

Dag 22: Synet på handicap

Himmelske far, jeg takker for, at ethvert handicappet menneske også er skabt i dit billede. Vi mennesker fristes let til at dømme hinanden ude. Jeg beder om, at vi som samfund må få et nyt syn på ufødte børn med handicap. Tak Gud, at vi aldrig må reducere et menneskeliv til dets evner og formåen. Må du beskytte ethvert foster, der lige nu er i fare for at få afsluttet sit liv pga. mulige handicap.

Dag 21: Overbevisning om synd

Helligånd, du som overbeviser verden om synd. Guds modstander har forført alt for mange mennesker til at se på abort som noget positivt. Men vil du lade denne løgn blive afsløret, gode Helligånd. Hjælp din kirke til at være med til at afsløre løgnen og lede mennesker til omvendelse og et ja til livet for den ufødte.

Dag 20: Mænd

Herre, der skal to til at skabe et lille liv, så jeg beder om, at du vil rejse mænd op til at tage ansvar for det liv, de har været med til at skabe. Rør ved mænds samvittighed, så de forstår, hvilket ansvar de har for det ufødte liv. Lad mange flere mænd, i kærlighed til livet og kvinden, tale barnets sag, mens de står ved hendes side.

Dag 19: Tankebygninger og fæstningsværker

Herre, jeg beder dig om at nedbryde den tænkning i samfundet, der gør abort mulig. Gør det ved din Ånd og dit ord. Oprejs og inspirer tænkere og debattører, der ved din Helligånds vejledning kan afklæde løgnen og fremstille sandheden, så den må finde vej til hjerner og hjerter. Nedbryd enhver destruktiv ideologi, og må du afvæbne de magter og myndigheder, der står bag.

Dag 18: Personalet omkring abort

Gud, jeg beder for al personale på sygehuse, der medvirker til abort. Åben deres øjne for den uretfærdighed, der begås. Jeg beder om, at du vil røre ved samvittigheden hos sygeplejersker, læger og jordemødre, så de får mod til at se sandheden i øjnene og sige fra. Lad der hos sundhedspersonalet vokse en protest frem mod at medvirke ved abort.

Dag 17: Skyld og skam

Jesus, jeg beder om Sandheds Ånd. Jeg beder om, at du vil løse op for fortielser og fortrængninger, så vi kan tale om skyld og tilgivelse. Tak at du ønsker at sætte fri ved sandheden. Lad sandheden om den personlige og kollektive skyld komme frem, så også nåden og tilgivelsen ved dit kors kan få lov at virke genoprettende på vores samfund.